СТРАЗЫ "Капля" Swarovski 2308/4, Crystal White Hotfix